Käytä oikeaa AdBlue:ta - Aidot Volvo Varaosat - WETTERI POWER TRUCKS
AdBlue

Käytä aitoa AdBlue:ta - Tarkastamaton AdBlue-lisäaine voi tulla kalliiksi

Näin tunnistat tarkastamattoman AdBlue:n

Selvästi alhainen hinta on usein merkki siitä, että tuotetta ei ole laatutarkastettu tai IBC-konttia on käytetty muiden aineiden kuljetukseen.

Tarkasta aina sisältö huolellisesti. Laatutarkastettu, oikea AdBlue on täysin kirkasta, väritöntä nestettä, jossa ei ole hiukkasia eikä sisältö vaahtoa. Oikea AdBlue on joko hajuton tai tuoksuu hieman ammoniakilta.

Ole tarkkana – myyjän on aina toimituksen yhteydessä näytettävä tuotteen asiakirjat.

AdBluelle on laadittu tarkat laatu-, toiminta- ja laitevaatimukset, mitkä on yksityiskohtaisesti esitetty ISO standardin 22241 laatukäsikirjoissa. Tähän on päädytty, koska ajoneuvon SCR-järjestelmä on herkkä epäpuhtauksille.

Ensiksi hiukkaset saattavat tukkia suodattimet, pumput ja suuttimet. Toiseksi tietyt metallit saattavat aiheuttaa katalysaattorin myrkyttymisen, mikä vioittaa SCR-katalyytin eli katalysaattorin tehoaineen. 

Se, että tuote täyttää laatuvaatimukset, kun tuote lähtee tehtaalta, ei riitä. AdBluen on täytettävä laatuvaatimukset, kun se lisätään SCR-ajoneuvon tankkiin. Näin ollen on erittäin tärkeää, että tuotteen laatu ja sen koskemattomuus taataan koko AdBlue-jakeluketjun läpi.

Samoin kaikki säiliöt ja siirtolaitteet, mitkä ovat kosketuksissa AdBluen kanssa, on valmistettu vain AdBlue-yhteensopivista aineista. Myös sekä polttoaine että öljyt on pidettävä erillään AdBluesta ja on varottava sekoittamasta niitä keskenään.

Öljypohjaisille tuotteille valmistettuja laitteita ei pidä käyttää AdBluelle tai päinvastoin. Niinikään polttoaineletkuja tai –jakelupumppuja ei pidä käyttää AdBluelle tai päinvastoin. Dieselin ja AdBluen kanssa kosketuksiin joutuville aineille on erilaiset vaatimukset.

Jos AdBlueta ostetaan 1000 litran kontissa (1000 litran Intermediate Bulk Container, IBC) tai kanisterissa, kontin tai kanisterin etikettiin tulee olla selkeästi merkitty AdBlue®.