Volvo - Busser : Wist Last & Buss
Volvo Buss 9700

Ett brett program som uppfyller många krav

Volvo Bussars produktprogram omfattar kompletta bussar, chassier och tillhörande tjänster. Dessa produkter används på många olika sätt, både för transport av passagerare och för andra specialändamål.

Vissa delar av programmet bygger på den nyutvecklade TX-plattformen, som används för kompletta turistbussar och intercitybussar.

Volvo bygger bussar där motorn placeras antingen längst bak eller mellan axlarna. Bussarna kan vara enkla enheter med två eller tre axlar eller ha ledad, dubbelledad eller dubbeldäckad konstruktion.

Volvos bussar är konstruerade för att uppfylla många olika krav på vitt skilda marknader. Säkerhets- och miljöaspekterna påverkar hela utvecklingsprocessen.