introduksjon - Miljø : Wist Last & Buss

Vårt miljøengasjement

En av de største utfordringene for bil- og transportindustrien i dag er å redusere transportsektorens påvirkning på miljøet til et langsiktig, bærekraftig nivå.

Volvo har lang erfaring i å arbeide med miljøsaker. Vi har alltid definert våre framskritt i lys av mennesket: Det handler ikke bare om å selge flere lastebiler, men om å selge lastebiler med reduserte utslipp og lavere drivstofforbruk.

 

Men vårt miljøengasjement stopper ikke der. Vi ser på hele produktets livssyklus, fra utvinningen av råstoffene til bedre og mer bærekraftige metoder for produksjon, drift, service og gjenvinning.

På denne måten klarer vi å skape mer effektive og bærekraftige transportløsninger.