Kvalitetspolicy og sertifisering - Kvalitet : Wist Last & Buss

Kvalitetspolicy og sertifisering

Kvalitetspolitikk/visjon

Vi skal jobbe for å dekke kundens behov og forventninger på en effektiv og lønnsom måte for alle parter med fokus på kvalitet i alle ledd. Vi vil bygge tillit som skaper livslange foretningsforbindelser.

Vår virksomhet skal preges av Omtanke, Tilgjengelighet og Kompetanse.

Wist Last & Buss er sertifisert ihenhold til NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004

Norske sertifikater
Sertifikat NS-EN ISO 9001:2008 (pdf 48k)
Sertifikat NS-EN ISO 14001:2004 (pdf 48K)

English sertificates
Sertificate ISO 9001:2008 (pdf 107k)
Sertificate ISO 14001:2004 (pdf 107K)

For å kunne se disse sertifikatene trenger du Adobe Reader installert.