Kvalitetspolicy og sertifisering - Kvalitet : Wist Last & Buss

Kvalitetspolicy og sertifisering

Wist Last & Buss Kvalitetspolitikk

Wist Last & Buss sin oppgave er å møte kundenes behov og forventninger til komplette transport, effektivt og lønnsomt for begge parter.

Dette skal vi gjøre gjennom å:

  • La våre operasjoner være preget av kvalitet, alle skal ha gode kunnskaper til kvalitetspørsmål og riktig kompetanse for oppgaven.
  • Arbeidet med å bygge tillit, som gir livslang forretningsrelasjoner med våre kunder.
  • Arbeide for å overgå kundenes forventninger på alle nivåer.
  • Ta vare på våre ansattes og selskapets ressurser, og gi en attraktiv arbeidsplass som gir mulighet for personlig utvikling.

Kvalitet er for oss å gjøre det riktig fra begynnelsen, og å kontinuerlig forbedre oss!

Wist Last & Buss er sertifisert ihenhold til NS-EN ISO 9001:2000 og NS-EN ISO 14001:2004

Norske sertifikater
Sertifikat NS-EN ISO 9001:2008 (pdf 48k)
Sertifikat NS-EN ISO 14001:2004 (pdf 48K)

English sertificates
Sertificate ISO 9001:2008 (pdf 107k)
Sertificate ISO 14001:2004 (pdf 107K)

For å kunne se disse sertifikatene trenger du Adobe Reader installert.