introduktion - Miljö : Finnvedens Lastvagnar AB

Vårt miljöåtagande

Att minska den inverkan som transporterna har på miljön till en långsiktigt godtagbar nivå är en av vår tids största utmaningar för bil- och transportindustrin.

Volvo har länge arbetat aktivt med miljöfrågor.
Vi har alltid definierat våra framsteg i mänskliga termer: Det handlar inte bara om att sälja fler lastbilar, utan om att sälja lastbilar som reducerar utsläpp och bränsleförbrukning.

Men vårt miljöengagemang slutar inte där. Vi ser till produktens hela livscykel, från materialutvinning till framtagning av bättre och hållbarare metoder för tillverkning, körning, service och återvinning.

På detta sätt kan vi skapa effektivare och långsiktigare transportlösningar.