Om oss - Om oss / kontakt : Göinge Bil Lastvagnar AB

Om Göinge Bil Lastvagnar

KONCERNEN                                                                                             Göinge Bil Lastvagnar AB ingår som helägt dotterbolag
till Göinge Bil Investkoncernen med huvudanläggning i
Hässleholm och filialer i Markaryd och Älmhult. Bolaget
innehar agenturen för Volvo lastvagnar.

Lastvagnars omsättning 2013 uppgick till 105 mkr och
hela koncernens omsättning till 650 mkr. Lastvagnar har 
drygt 40 anställda och hela koncernen drygt 150 anställda.

Vår affärsidé
Vi marknadsför och säljer lastvagnar, LV delar och tillbehör.
Genom att täcka alla kundbehov skall vi vara det bästa
alternativet för varje ägare/brukare av tunga fordon.

Våra affärsmål                                                                                

  • Göinge Bil Lastvagnar AB skall vara ett naturligt centrum
    för våra kunder dit man vänder sig med största förtroende.
  • Göinge Bil Lastvagnar AB skall sälja nya samt begagnade lastvagnar och bussar, chassier och kompletta fordon.
  • Göinge Bil Lastvagnar AB skall ha den bästa service och tillgänglighet, som våra kunder kan kräva av sitt fordon.
  • Göinge Bil Lastvagnar AB arbetar ständigt mot högsta
    mål vad beträffar KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ.

HISTORIK
Företaget grundades 1952 av Carl Persson. 1955 byggdes en ny personbilsanläggning vid Kristianstadsvägen i Hässleholm där verksamhet bedrevs till 1997 då en helt ny anläggning togs i bruk
vid "T4-rondellen" i norra Hässleholm.

Under 60- och 70- talet etableras anläggningar på övriga orter genom förvärv samt nybyggnationer. 1966 påbörjas nybyggnation
av lastvagnsanläggning i Hässleholm. I slutet av 70-talet avlider företagets grundare och företaget går vidare i barnens regi.

I början av 90-talet förvärvar grundarens dotter Lena Mangbo samtliga aktier. Numera ägs Göinge Bil Investkoncernen av
Lena Mangbo med familj.

MILJÖ & KVALITE
Vi arbetar efter en miljöpolicy och en kvalitetspolicy och som ett led
i vårt miljöarbete har vi infört källsortering i hela företagskoncernen. 

Läs mer om miljö och kvalité under respektive rubrik till vänster.