Bussar_start - Bussar : Wist Last & Buss
Volvo Buss

En Volvo är mer än en buss

Volvo Bussar erbjuder ett komplett bussprogram som täcker alla segment mellan stadsbuss och turistbuss. Förutom det självklara ansvaret för bussen har vi en rad tjänster som täcker in alla aspekter av lönsam busstrafik – från finansiering och service till garantier och utbildning.
Med en ökad produktivitet, enklare reservdelshantering och högre servicenivå gentemot dina kunder når du en bättre lönsamhet.
I vårt forsknings- och utvecklingsarbete är materialval, hybridteknik och alternativa bränslen viktiga områden. Våra nya bussar byggs av material som aluminium, glasfiber och plast, vilket ger lägre vikt och lägre bränsleförbrukning.
Genom att använda vissa gemensamma karosskoncept mellan modellerna effektiviseras även arbetet för mekaniker. Och som alltid har Volvo ett tydligt fokus på säkerhet och kvalitet.