Vješti prevoznici uštede do 8% goriva sa deflektorima zraka

Čak i bez deflektora zraka, Volvo kamioni su poznati po vodećoj industrijskoj aerodinamici. Ali, činjenica je da se većina Volvo kamiona prodaje s fabrički postavljenim deflektorima zraka u cilju dodatnog smanjenja otpora vjetra – i troškova goriva prevoznika. Pomoću aerodinamičkih paketa može se dodatno uštedjeti do 8% goriva.

every drop counts

ZBOG ČEGA JE TO TOLIKO VAŽNO?
Čak i kada je savršeno mirno, kamion koji se kreće autocestom brzinom od 80 km/h stvara čeoni vjetar. Kabina je vrlo aerodinamička, ali zavisno od tipa i veličine prikačene prikolice ili karoserije, jaka turbulencija može nastati između kabine i prikolice. Deflektori optimiziraju strujanje zraka u toj oblasti i u velikoj mjeri eliminišu turbulenciju, što omogućava kamionu prodiranje kroz vjetar uz minimalan otpor.

Aerodinamički paket čine tri deflektora: krovni deflektor, bočni deflektori i bočne obloge šasije. Testiranjem je utvrđeno da krovni i bočni deflektori mogu uštedjeti do 8% goriva. Kada im se dodaju bočne obloge šasije, mogu uštedjeti skoro 9% goriva pri istim testovima.

KOLIKO JE VAŠ VOZNI PARK AERODINAMIČAN?
Većina prevoznika s Volvo kamionima već se uvjerila u neke prednosti deflektora zraka. Sada se aerodinamički paket može poručiti za još više osovinskih razmaka Volvo kamiona. Krovni deflektori su fiksni ili podesivi, zavisno od visine vozila, visine šasije i dimenzija guma.

Osim toga, testovi pokazuju da krovni deflektor montiran 5 cm niže nego što treba ili 10 cm više nego što treba može smanjiti moguću uštedu goriva za 1% – pa je dobro odmah ih fabrički montirati.
Every Drop Counts 
every drop counts

AERODINAMIČKI PAKET – SVEOBUHVATAN PAKET
Krovni i zadnji deflektori zraka pojedinačno se prilagođavaju svakoj kabini i mogu se poručiti za cijelu paletu.

Aerodinamičke bočne obloge šasije, koje dodatno smanjuju otpor zraka, mogu se poručiti za sljedeće osovinske razmake:

  • 4X2 TRACTOR, RAD-A4, WB3700 I WB3800
  • 6X2 TRACTOR, RADT-A8, WB3400 I WB3700
  • 6X4 TRACTOR, RADD-A8, WB3400