Lični savjetnik za gorivo za samo 20 eura mjesečno
– to je usluga „Savjeti za gorivo“

Mnogi prevoznici znaju da se obukom vozača postiže značajna ušteda goriva, ali im je teško tu uštedu održati. Kako bi se gorivo štedjelo iz mjeseca u mjesec, treba neprestano davati komentare i instrukcije u vezi sa vožnjom. To je do sada podrazumijevalo veliko ulaganje. Savjeti za gorivo nova su usluga na bazi pretplate koja kombinira najmodernije resurse i kontakt sa savjetnikom za gorivo. Znači da prevoznici mogu sebi priuštiti redovne instrukcije u vezi sa potrošnjom goriva za mali ili veliki broj vozila, čime održavaju ekonomično korištenje goriva u nedogled.

Ušteda do 5%

„Idealna kombinacija su Dynafleet i specijalizovani savjetnik za gorivo iz kompanije Volvo.“
„Možemo se fokusirati na oblasti u kojima treba ostvariti optimalne rezultate. Smatramo da određivanje jedne osobe koja će u okviru tima raditi na ovom pitanju garantuje najbolje moguće praćenje vozača i ostvarivanje najboljih rezultata. Vjerujemo da pomoću usluge ’Savjeti za gorivo’ možemo ostvariti velike ekonomske i ekološke prednosti.“

Gitle Sande je izvršni direktor norveške kompanije Magnus Nistad Transport, jedne od prvih korisnika usluge „Savjeti za gorivo“.

NAČIN RADA
Kada vozači ovladaju neophodnim tehnikama za uštedu goriva, ključ za dugoročnu uštedu leži u sistematskom praćenju načina rada. Tada usluga „Savjeti za gorivo“ stupa na snagu sa individualnim analizama u formi izvještaja za svako pretplaćeno vozilo. Kako bi ishod bio pozitivan, prevoznik mora odrediti stručnjaka za ekonomičnu potrošnju goriva: nekoga ko može pregledati izvještaje koji nastaju u okviru usluge „Savjeti za gorivo“ i poslati komentare odgovarajućim vozačima. Ako prevoznik zapne u bilo kom trenutku, stručnjak iz kompanije Volvo koji je sastavio izvještaj može pružiti dopunsku podršku.

Usluga „Savjeti za gorivo“

ŠTA SADRŽI PAKET?
Novu uslugu čine tri dijela: obuka u kontroli potrošnje goriva, komplet alata za kontrolu potrošnje goriva i podrška za kontrolu potrošnje goriva. Naravno, Dynafleet usluga za gorivo i okoliš preduvjet je za sakupljanje podataka.

Važna je svaka kap

OBUKA U KONTROLI POTROŠNJE GORIVA – PODSTREK ZA ODRŽIVE UŠTEDE
Neprestana analiza pojedinačnog učinka vozača u osnovi je ove usluge. Praćenjem tehnika vožnje, uključujući prilagođavanje brzine, iskorištenost motora i stepena prenosa ili prazan hod, mogu se odrediti standardi i osigurati napredak. Svakog mjeseca šalju se stručni savjeti u vidu elektronskih izvještaja u vezi sa mjerama koje svaki vozač mora preduzeti. Tako se sistematski usvajaju i održavaju vještine potrebne za uštedu goriva, čime se osigurava ušteda goriva za prevoznika. U hitnim situacijama, savjetnik za gorivo može u svakom trenutku poslati hitnu poruku stručnjaku za ekonomičnu potrošnju goriva.

Analiza usluge „Savjeti za gorivo“

Primat ćete preglede voznog parka i grupa, kao i detalje o individualnim rezultatima rada vozača. Osim identifikacije područja koja treba popraviti, vaš savjetnik za gorivo uvijek će rado odgovoriti na pitanja o uštedama.


ALATI I PODRŠKA ZA STRUČNJAKA ZA EKONOMIČNU POTROŠNJU GORIVA
Prilikom pomaganja i savjetovanja, stručnjak za ekonomičnu potrošnju goriva prije svega koristi komplet alata za kontrolu potrošnje goriva. On sadrži instrukcije o motivisanju vozača i saradnji sa njima, kao i o postavljanju i ostvarivanju ciljeva. Također sadrži šablone i alate za vizuelno predstavljanje rezultata svim zainteresovanim stranama. Kada se istraživanjima otkriju novi načini za uštedu goriva, nova saznanja postaju sastavni dio kompleta alata.

Ako stručnjaku za ekonomičnu potrošnju goriva treba dodatna pomoć, podrška za kontrolu potrošnje goriva može pružiti dodatna objašnjenja i odgovore na određena pitanja. U ovim slučajevima može biti od posebne koristi razgovor sa stručnjakom iz kompanije Volvo koji je analizirao učinak potrošnje goriva i savjetovao prevoznika ili vozača.