I-See štedi gorivo

I-See ima bazu podataka za uštedu goriva

Nakon prve promocije, I-See je već napredovao u naporima da smanji potrošnju goriva. I dalje koristi topografske informacije o cesti radi optimizirane uštede goriva, ali sada skladišti vrijedne podatke u sopstvenom „oblaku“ odakle ih i preuzima. Baza podataka za I-See uskoro će imati sve statističke podatke potrebne kamionu zato što će je koristiti i razvijati sva vozila koja imaju I-See.

Ušteda do 5%

BLAGI NAGIBI I VISOKE UZBRDICE
I-See koristi informacije o nagibu ceste za regulisanje brzine i promjene stepena prenosa kamiona u cilju optimalne potrošnje goriva. Kada je aktiviran, iskorištava se kinetička energija i štedi do 5% goriva. Najveće uštede su na blagim nagibima, ali I-See štedi gorivo na svim tipovima nagiba. Na uobičajenoj uzbrdici ovo se odvija u šest faza:

Prvo povećava brzinu kako bi se vozilo što više popelo u najvišem stepenu prenosa. Prilikom približavanja vrhu uzbrdice, izbjegava prelazak na niži stepen prenosa i koristi kinetičku energiju za prelazak preko vrha. Nakon dolaska na vrh, malo smanjuje brzinu u iščekivanju nizbrdice. Tada počinje vožnju nizbrdo u neutralnom stepenu prenosa. Zatim počinje koristiti motornu kočnicu za ograničenje brzine. U podnožju se kamion može opet kretati u neutralnom stepenu prenosa kako bi povećao brzinu za sljedeću uzbrdicu.

BAZA PODATAKA
Kako bi vozilo stalno imalo informacije o predstojećim uzbrdicama, I-See koristi GPRS tehnologiju/3G za preuzimanje podataka o najbližim uzbrdicama u pravcu vožnje. Ako se kamion približava uzbrdici koja još uvijek nije u bazi podataka, bilježi i čuva potrebne podatke u radnoj memoriji. Zatim se informacije automatski otpremaju u bazu podataka za I-See, te ih sljedeći korisnik usluge I-See može koristiti. Na taj način se svakom kamionu omogućava maksimalna ušteda goriva tokom prvog zadatka u bilo kojoj oblasti.

Važna je svaka kap

MEMORISANJE 3500 PRIORITETNIH UZBRDICA
Čak i bez aktivne SIM kartice, I-See može štedjeti gorivo na isti način na svim uzbrdicama koje postoje u radnoj memoriji. S obzirom da memoriše 3500 prioritetnih uzbrdica na osnovu uštede goriva i učestalosti vožnje, većina kamiona na uobičajenim rutama može maksimalno uštedjeti gorivo odmah nakon završetka prvog putovanja.

KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
I-See može optimizirati potrošnju goriva zato što je tijesno povezan sa mjenjačem I-Shift i motorom. Telematski pristupni uređaj komunikaciona je platforma kamiona odgovorna za prenos podataka o nagibima između kamiona i baze podataka za I-See. Anders Eriksson, razvojni inženjer za I-See kompanije Volvo Trucks, objašnjava: „Poznaje nagibe na cesti kojom se kreće, te može regulisati rad motora i mjenjača I-Shift i maksimalno iskoristiti kinetičku energiju kamiona. Tako I-See oponaša stil vožnje dobrog vozača. Međutim, ni najbolji vozač ne može održavati svoj stil vožnje satima.“

KADA JE BAZA PODATAKA NA RASPOLAGANJU
I-See se može poručiti za pogonske sklopove za Euro 5 i Euro 6, te će sva vozila poručena sa sistemom I-See imati dodatnu funkciju baze podataka za I-See, što znači da će Volvo kupci uskoro moći ostvariti neviđenu uštedu goriva. Odnosno, kako Anders Eriksson kaže: „Glavne ceste treba mapirati samo nekoliko sedmica ili dana prije promocije proizvoda. Kako bi svaki kamion koji ima I-See odmah počeo sa štednjom goriva.“