Vrhunska produktivnost za upravljačem

Niz ljudi koji biraju kamion Volvo razlikuje kvalitet od samog laka. Oni mogu procijeniti efektivnost kabine prije nego što otvore vrata. Oni mogu čuti kvalitet izrade prije nego što pokrenu motor.
U kompaniji Volvo proizvodimo kamione znajući da je najvažnija komponenta ona iza upravljača. Kvalitet proizvoda su efikasnost, bezbjednost i udobnost koju doživljavate u kabini i koja se temelji na našoj dugoj istoriji razvoja inovativnih, pouzdanih inženjerskih odlika.
Da bismo osigurali pouzdanost proizvedenog kamiona, naša kontrola kvaliteta je trajno prisutan proces, a ne završni dio procesa proizvodnje. Jedan od temelja ovog pristupa je modularizacija naših proizvoda, što znači da se niz komponenti može koristiti u većini modela, čime se osigurava visok kvalitet proizvoda. Sve to se prevodi u vrhunsku produktivnost za vozača za upravljačem.

Zašto ne biste bolje pogledali našu paletu kamiona koristeći se linkovima na desnoj strani?