Zaštita najvrijednijeg tereta

Najuobičajeniji scenarij nesreće je prevrtanje ili frontalni sudar kamiona. U ovom slučaju, kao i u drugim nesrećama u kojima u kabinu udara vanjski predmet ili ona udara od tlo, osnovna zadaća kabine je da energiju prenese nazad kroz kabinu kako bi se zadržao prostor neophodan za preživljavanje putnika u kabini.

Da bi se to postiglo, okvir kabine je izrađen od čelika visoke čvrstoće koji je pojačan na vratima i prednjem kraju. Nosači kabine su dizajnirani i za to da popuste do određenog nivoa. To omogućava guranje kabine prema nazad kako bi se minimalizovali prodor i deformacija koji bi mogli povrijedili vozača.
 
Sve kabine Volvo zadovoljavaju švedske standarde o čvrstoći kabina - najčvršće su na svijetu. Ovaj niz testova uključuje test sa njihalom prednjeg dijela koji, između ostalog, simuliše sudar sa preprekama na tlu prilikom prevrtanja. A da i ne spominjemo test sa njihalom zadnjeg dijela koji simuliše sudar sa teretom koji je pao sa kamiona i udario u zadnji dio kabine.