Plan za maksimalno vrijeme u radu

Originalni servis Volvo produžava radni vijek do krajnjih granica i smanjuje rizik od neplanskih posjeta servisnim radionicama. Pojedinačni servisni planovi za svaki kamion su garancija za to da se servis obavlja u pravom obliku i upravo onda kada je to potrebno.

Nikad ugrožen kvalitet
Originalni servis Volvo uvijek obavljaju osposobljeni mehaničari koji koriste najbolje alate i Originalne dijelove Volvo. Bez obzira na to da li je to u okviru servisnih radionica Volvo ili tima za pomoć na cesti Volvo Action Service.

Preventivno održavanje:

  • Servisno planiranje za cijeli vozni park
  • Prilagođeno pojedinačnim kmaionima i zahtjevima poslovanja
  • Za maksimalnu kontrolu i praktičnost

Volvo Action Service:

  • 24-satna podrška za popravak vozila
  • Pomoć na Vašem maternjem jeziku
  • Podrška vozaču u finansijama i više

Mobilna garancija Volvo:

  • Finansijska naknada za prekid rada
  • Jednake cijene servisiranja, bez obira na to gdje se nalazite