Izbjegavanje nesporazuma

Izbjegavanje nesporazuma

Održavajte bezbjednu, jednostavnu i efikasnu komunikaciju pomoću usluge Messaging. Kontinuiranim slanjem ažurnih informacija kancelariji i vozaču jednostavno ćete izbjeći skupe nesporazume. Komunikacija nije ograničena, a platit ćete samo fiksnu mjesečnu naknadu bez obzira na lokaciju kamiona.

Uvijek u kontaktu sa kamionom

Uvijek u kontaktu sa kamionom

Usluga Messaging pruža sigurnost da ćete uvijek moći uspostaviti kontakt sa kamionom, bez obzira na to ko je trenutno za upravljačem. Kancelarija i vozači razmjenjuju tekstualne poruke koje se lako sastavljaju i odmah se prikazuju na ekranu u kamionu. Vozač za komunikaciju koristi bežičnu tastaturu dok kamion miruje. Tokom vožnje možete upravljati narudžbama.

Integracija sa vašim drugim sistemima

Integracija sa vašim drugim sistemima

Usluga Messaging takođe omogućava jednostavnu integraciju sistema naručivanja i ispostavljanja faktura sa sistemom Dynafleet. Na taj način svim bitnim informacijama možete upravljati na istom ekranu, a to pruža veću ukupnu kontrolu. Vozač takođe može iskoristiti pogodnost praktičnijeg prikaza narudžbi na ekranu u kamionu.Otkrijte potencijal ekrana

Otkrijte potencijal ekrana

Osim slanja poruka, ekran u kamionu može se koristiti na još nekoliko načina. Automatska obavještenja o preostalom radnom vremenu, saobraćajnim zastojima ili izboru najbolje rute (uz navigaciju, kao opcija) olakšavaju život i čine ga manje stresnim za vozača. Od zastupnika kompanije Volvo možete saznati više o mogućnostima korištenja ekrana i funkcija koje su dostupne za vaš kamion.

Usluga Messaging:
  • Jednostavna komunikacija. Jasne tekstualne poruke u kamionu i u kancelariji
  • Brze poruke. Olakšavaju vozaču donošenje ispravnih odluka u pravom trenutku
  • Efikasno. Fiksna mjesečna naknada bez obzira na lokaciju kamiona.