Osvijetljeni pretinac za reklamni znak u sistemu protoka zraka

Jasan, osvjetljeni reklamni znak. Tvornički pripremljena ugradnja u krovnom deflektoru zraka.