Glasna truba (Jeriko)

S posebno snažnim zvukom od 118 dB. Ugrađena ispod rešetke i radi na komprimirani zrak. Dugme u sredini kola upravljača.