Ampermetar

Softverska funkcija koja navodi amperažu i tako smanjuje rizik od prekida rada. Pomaže vozaču da nadzire i struju i napon. Važna funkcija, naročito zimi ili ako je kamion opremljen velikim brojem električnih potrošača.