Baždarenje pokazivača razine goriva

Instrument za prilagodbu senzora nivoa goriva ako je kamion opremljen s većim rezervoarom goriva. Osigurava da pokazivač uvijek daje precizne podatke.