Modul za uštedu goriva

Softverska funkcija koja pomaže vozaču u postizanju ekonomičnije vožnje. Zaslonska jedinica u kabini pokazuje prosječnu potrošnju goriva, trenutnu potrošnju goriva i potrošnju goriva u odnosu na cilj. Rezultat se može dobiti u numeričkom ili grafičkom obliku. Efikasan instrument koji omogućava smanjenje potrošnje goriva promjenom stila vožnje.