Komandna ploča za Volvo FM

Sve što treba da vidite da biste se koncentrisali na cestu.

Samo bacite pogled i vidjet ćete sve potrebne
informacije. Nova komandna ploča dizajnirana je da
vam pruži svu potrebnu podršku, ali vas ne ometa
u vožnji.

  • Novi, intuitivni dizajn
  • Sekundarni informacijski ekran (SID)
  • Informacijski ekran za vozača (DID)

Sekundarni informacijski ekran.

Desno od komandne ploče nalazi se Infotainment centar – integrisan ekran. Zove se SID (sekundarni informacijski ekran) i ima puno vrlo korisnih karakteristika. Neke od njih zahtijevaju SID-High varijantu (na slici), tj. kvalitetan ekran od 7" u boji.

Vanjske kamere
SID-High ekran prikazuje ulazne podatke najviše četiri kamere u punoj rezoluciji.

Informacije o vremenima vožnje
Pomažu vam da vodite računa o trajanju vožnje i odmora da biste znali kada treba da napravite pauzu.

Telefon
Bluetooth veza da biste mogli da prelistavate imenik, pričate u ugrađeni mikrofon i slušate sagovornika preko zvučnika.

Audio sistem
Pročitajte kompletne informacije o svakoj numeri i lako se krećite kroz njih.

Dynafleet
Nije potreban poseban ekran. Sve informacije Volvo sistema za nadzor voznog parka sada su integrisane sa SID-High ekranom.

Informacijski ekran za vozača.

Praktičan ekran od 4" sa puno dodatnih informacija. Odaberite šta želite vidjeti koristeći dugmad na volanu.

Prilagođen prikaz mjerača
Puno pokazivača statusa i informacija o putovanju. Prilagođen prikaz vam omogućava da izaberete najviše tri omiljena.

Pokazivač opterećenja
Poboljšan pokazivač opterećenja omogućava vam precizno praćenje osovinskog opterećenja.

Razumljive poruke o greškama
Nema zbunjujućih šifri grešaka. Poruke o greškama vam jasno i tačno kažu šta nije u redu – samo u tekstualnom obliku.
 
Provjerite pritisak u gumama
Novi uređaj za praćenje pritiska u gumama pruža jednostavan ali efikasan način smanjenja potrošnje goriva i izbjegavanje nepotrebnog trošenja guma.