Pravilno održavanje baterijaProduljite životni vijek  svojih baterija pravilnim održavanjem.

Naši savjeti

1. BATERIJE SE MOGU POTROŠITI

Što se vaše baterije više koriste i više rade, brže će se potrošiti.

2. UČINKOVITOST BATERIJA SE JAKO SMANJUJE ZA HLADNOG VREMENA

Temperatura ima velik utjecaj na kapacitete baterije. Prilikom niskih temperatura kapacitet se jako smanjuje. 100% kapacitet na +25  ̊C postaje 50% na -18  ̊C

3. ŠTO PODUZETI KAKO BI SE SMANJILO NEPOTREBNO TROŠENJE BATERIJE

·         Isključite potrošače koji nisu neophodni

·         Isključite glavnu sklopku ako ne koristite vozilo

·         Koristite parking mod tijekom odmora

·         Preporuča se potpuno vanjsko punjenje napraviti jednom u tri tjedna (jednom mjesečno obavezno)

·         Korištenje reconditionera smanjuje proces sulfacije  u baterijama ( OVO NIJE PUNJAČ!)

Volvo reconditioner za baterije uklanja i sprečava sulfaciju. Omogućava bateriji da nastavi s radom s punim kapacitetom. Kao rezultat, alternatori rade kao što bi  trebali i baterije se ne pregrijavaju tijekom punjenja.

Osim toga produljuje se životni vijek baterije, smanjuje se vrijeme nerada  i maksimizira se život elektroničke opreme.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE U PDF FORMATU