Održite produktivnost vozača na vrhu

Održite produktivnost vozača na vrhu

Postižete li najviše od vaših raspoloživih radnih sati? Sa Driver Times, odgovor je upravo ispred vas. Izravno ćete vidjeti koji vozač je najprikladniji za novo zaduženje, koji bi se trebao odmoriti ili čak završiti taj dan s poslom. Na taj način produktivnost može biti održana na vrhu - a vi možete povećati svoje prihode uporabom istog kapaciteta.

Vozački detalji za lako projektiranje

Vozački detalji za lako projektiranje

Manje vremena će se potrošiti na projektiranje i administriranje. Dynafleet vas trenutno obavještava koliko vremena svaki vozač može provesti na novom zadatku, bazirano na EU legislaciji vožnje i odmora. Detalji o vožnji, odmoru i istovaru su korisni za fakturiranje i kalkulaciju plaće vozača.

Daljinska preuzimanja podataka tahografa

Daljinska preuzimanja podataka tahografa

Digitalni tahograf može otpočeti brzo i jednostavno preuzimanje vozačkih aktivnosti daleko od ureda. Ovaj servis omogućava vam savršeno ažuriranu evidenciju u svako doba - bez obzira na to gdje se kamiona i vozač nalaze.


Instruktor za sukladnost sa zakonom

Instruktor za sukladnost sa zakonom

Vozna vremena omogućavaju vam da držite budno oko na sve vozačke aktivnosti. Za osigurati zakonsku sukladnost s obzirom na dozvoljene radne sate, sljedeća potrebna stanka i drugo, prikazani su na karti i u izvješćima aktivnosti vozača. Mogu se izdavati alarmi, kako u uredu, tako i u kabini, ako se vozač približi pragu prekoračenja dopuštene granice radnog vremena.

Servis Driver Times (vremena upravljanja vozilom):
  • Podaci s tahografa mogu se automatski preuzeti iz kamiona u Dynafleet online
  • Sve datoteke tahografa su sačuvane u Dynafleet Online i mogu biti izvezene u bilo koje vrijeme.
  • Prognoza radnih vremena vozača kontinuirano nadzire radna vremena i upozorava voditelja flote prije bilo kojeg prekršaja
  • Pruža temelj za izračunavanje faktura i dnevnica vozača
  • Minimizira nesigurnost zadovoljavanja legislacije vremena vožnje i odmora.
  • Smanjuje uredsko administriranje

Fuel & Environment (gorivo i okoliš) Driver Times (radna vremena vozača) Positioning (pozicioniranje) Messaging (razmjena poruka)
Fuel & Environment (gorivo i okoliš) Driver Times (radna vremena vozača) Positioning (pozicioniranje) Messaging (razmjena poruka)
Prikazuje vam gdje srezati vaše troškove za gorivo. Pomaže vam kako najbolje upotrijebiti svaki radni sat. U neprekidnoj kontroli kamiona i isporuka. Za jednostavnu, brzu i isplativu komunikaciju.