Više nema nesporazuma

Više nema nesporazuma

Održavajte sigurno, brzo i troškovno učinkovito komuniciranje sa sustavom slanja poruka Messaging. Ažuriranjem i ureda i vozača cijelo vrijeme, lako se izbjegnu skupi nesporazumi. Komunikacija je bez ograničenja, a vi jednostavno plaćate fiksnu mjesečnu pristojbu, bez obzira na poziciju kamiona.

Uvijek u kontaktu s kamionom

Uvijek u kontaktu s kamionom

Messaging pruža sigurnost neprekidnog stupanja u kontakt s kamionom - bez obzira tko je iza upravljača u tom trenutku. Ured i vozač komuniciraju preko tekstualnih poruka koje je lako sastaviti i odmah prikazati na zaslonu u kamionu. Vozač za komunikaciju koristi bežičnu tipkovnicu dok kamion miruje. Narudžbe se mogu uručivati tijekom vožnje.

Integracija s vašim drugim sustavima

Integracija s vašim drugim sustavima

Usluga prijenosa poruka također omogućava glatko integriranje vaših sustava naručivanja ili fakturiranja sa Dynafleet. Na taj način se sa svim ključnima informacijama može rukovati na istom zaslonu, čime se ostvaruje veća opća kontrola. Vozač također ima korist poboljšane udobnosti prikaza njegovih radnih naloga pregledno na zaslonu u kamionu.Otkrijte potencijal zaslona

Otkrijte potencijal zaslona

Zaslon u kamionu može se koristiti na mnogo više načina nego samo komuniciranje sa sustavom poruka. Automatske najave o preostalom radnom vremenu, sporom odvijanju prometa ili izboru najboljih ruta (s navigacijom, izborno), čini život jednostavnijim i manje stresnim za vozača. Razgovarajte s vašim Volvo distributerom za pronaći različite opcije i funkcije zaslona koje stoje na raspolaganju za vaše kamione.

Usluga prijenosa poruka:
  • Jednostavna komunikacija. Tekstualne poruke u kamionu i uredu
  • Brze poruke. Omogućavaju vozaču da donosi prave odluke, u pravo vrijeme
  • Isplativo. Fiksna pristojba po mjesecu, bez obzira na položaj kamiona

Fuel & Environment (gorivo i okoliš) Driver Times (radna vremena vozača) Positioning (pozicioniranje) Messaging (razmjena poruka)
Fuel & Environment (gorivo i okoliš) Driver Times (radna vremena vozača) Positioning (pozicioniranje) Messaging (razmjena poruka)
Prikazuje vam gdje srezati vaše troškove za gorivo. Pomaže vam kako najbolje upotrijebiti svaki radni sat. U neprekidnoj kontroli kamiona i isporuka. Za jednostavnu, brzu i isplativu komunikaciju.