Svjetlo za čitanje

Jednostavna ugradnja u sredini instrumentne ploče. Pruža usmjerenu, koncentriranu zraku svjetla zahvaljujući dugom fleksibilnom kraku od 50 cm.