Alternativní paliva

V současné době není k dispozici žádný zdroj energie, který by sám o sobě dokázal nahradit ropu a ropné produkty. Namísto toho jsme nyní svědky rozvoje široké škály alternativních paliv a pohonných systémů, které jsou vhodné pro různé účely. Společnost Volvo se aktivně podílí na tomto procesu vývoje a zaměřuje se primárně na ty alternativy, které vyhovují nejpřísnějším standardům týkajícím se energetické úspornosti a co možná nejmenších dopadů na životní prostředí, od těžby surovin až po spotřebu – což je pohled označovaný jako „well-to-wheel“ (od zdroje ke kolu).
Paliva budoucnosti
Společnost Volvo Trucks je prvním výrobcem nákladních vozů, který provádí rozsáhlé provozní testy využití paliva Bio-DME u svých zákazníků.  Také je prvním výrobcem, který představil naftový motor poháněný metanovým plynem s menším množstvím nafty pro zapalování.