Emise z nákladních vozů

Emise výfukových plynů jsou tvořeny čtyřmi hlavními složkami, které škodí zdraví a životnímu prostředí. Jedná se o oxidy dusíku, pevné částice, uhlovodíky a oxid uhelnatý. Emise těchto látek jsou v mnoha zemích striktně omezovány a jejich limity jsou u vozidel neustále snižovány.

V případě těžkých naftových vozidel se jedná zejména o emise oxidů dusíku a pevných částic.

Příštím zásadním krokem týkajícím se emisí je zavedení normy Euro 6, která vstoupí v platnost v roce 2013 a která oproti normě Euro 5 sníží povolený obsah emisí vznětových částic ve výfukových plynech o 50 % a povolený obsah emisí oxidů dusíku o 80 %.