Nadace Truck HELP

Už více jak deset let pomáháme dětem

Řízení kamionu a autobusu patří k nejnebezpečnějším povoláním. Tito profesionální řidiči, kteří jsou neustále na cestách, bývají nejvíc vystaveni nebezpečí dopravních nehod. Nadace Truck HELP už více jak deset let pomáhá dětem, jejichž tátové bohužel přišli o život právě při výkonu řidičského povolání.

Nadace Truck HELP byla založena v prosinci 2003 ve spolupráci se Sdružením automobilových dopravců Česmad Bohemia. Dětem a rodinám pozůstalým po profesionálních řidičích kamionů a autobusů poskytuje finanční i hmotnou pomoc, ale také pomáhá řidičům, kteří mají v důsledku dopravní nehody trvalé vážné zdravotní postižení, k důstojnému návratu do života.  Partnery nadace jsou společnosti převážně z automobilového průmyslu, které nadaci podporují finančně a podílejí se na organizaci různých akcí pro děti. Volvo Group Czech Republic patří mezi naše první a nejvýznamnější partnery. K prvnímu setkání pozůstalých rodin došlo právě díky této společnosti, která zorganizovala a plně uhradila víkendový pobyt v německém Legolandu.

Výdaje nadace jsou především určeny na pravidelné podpory těmto dětem, na společné letní dovolené dětí i maminek a na vánoční a narozeninové dárky. Pracovníci nadace, členové správní rady i dozorčí rady nepobírají za svou dobročinnou práci žádnou mzdu ani odměnu. Nadace Truck HELP si hradí nákup hraček s logem nadace určených k prodeji, propagaci a vedení účetnictví včetně auditu. Více informací se dozvíte na www.nadacetruckhelp.cz


Pokud chcete pomoct všem dětem, zašlete libovolnou částku na transparentní účet Nadace vedený u Raiffeisen bank, č.ú. 1399088001/5500, nebo si kupte zboží v nadačním e-shopu.

Pokud chcete pomoct formou DMS, odešlete SMS ve tvaru DMS TRUCK HELP na číslo 87 777. Tato SMS stojí 30 Kč a Nadaci připadne 28,50 Kč.

Pokud chcete pomoct jedinému přeživšímu řidiči Petrovi Hořejšímu v jeho začlenění se zpět do života, pošlete libovolnou částku na transparentní účet Nadace vedený u Raiffeisen bank, č.ú. 1399088001/5500, a do textu napište „dar pro Petra Hořejšího“.

nadace