Vždy ve správné stopě

Program ESP (Electronic Stability Program) je systém, který zachraňuje situaci ve chvíli, kdy vůz ztrácí stabilitu na vozovce, nebo kdy dokonce hrozí nebezpečí smyku či převrácení. Systém ESP působí proti silám vychylujícím vůz ze silnice, a to spoluprací systému EBS, systému řízení motoru, retardéru a systému brzd návěsu.

Systém ESP je velmi efektivní v potenciálně nebezpečných situacích, například:

  • příliš vysoká rychlost v zatáčce (např. v úzkých zatáčkách, na dálničních sjezdech, při průjezdech městem)
  • vyhýbání se překážkám s prudkým pohybem volantu (např. při jízdě z odstavného pásu zpět na silnici a při smyku)
  • naložený návěs v úzkých zatáčkách na kluzkém povrchu (zalomení při otáčení)