call volvo action service

Bezplatné telefonní linky jsou v provozu nepřetržitě

Zavolejte na bezplatné telefonní číslo platné pro zemi, kde se právě nacházíte:

AT             0800 29 89 64

BE             0800 159 45
                   00800 335 577 99

BY             8 820 0321 0003****
                  8 800 1000 7788*****

CH             0800 55 11 78
                   00800 335 577 99

CZ             800 18 72 93

DE             0800 181 03 00
                  00800 335 577 99

DK             800 101 57
                   00800 335 577 99

ES             900 99 32 47
                   900 983251*

FR             0800 90 75 18
                   00800 335 577 99

FI               0800 11 32 02

GB           0800 89 88 39
                0800 92 92 92**

GR           00800 321 23 22

* Toto číslo by měli používat pouze zákazníci ze Španělska a Portugalska nacházející se ve Španělsku.
** Toto číslo by měli používat pouze zákazníci z Velké Británie a Irska nacházející se ve Velké Británii.
*** Toto číslo by měli používat pouze zákazníci z Irska a Velké Británie nacházející se v Irsku.

 

HU           06800 123 61

IT             800 87 83 56

IE            1800 55 32 07
                1800 70 92 92***

KZ           8 800 1000 7788*****

LU           0800 2560

NO          800 114 06
                00800 335 577 99

NL           0800 022 52 41
                00800 335 577 99

PT           800 80 50 32

PL           00800 321 12 01

RU           8 800 333 7400
                8 800 100 7799*****

SE           020 79 58 27
                00800 335 577 99

TR           00800 329 13 22

UA           8 800 502 9710*****

Ostatní země +32 9 255 67 11
(toto telefonní číslo není bezplatné)

**** Can only be used on fixed phone lines, not mobile.
***** Should only used by BY, KZ, RU & UA customers in BY, KZ, RU & UA