Volvo FE Hybrid

Stále nižší emise

Za posledních 20 let se společnosti Volvo Trucks podařilo u nových nákladních vozidel snížit emise oxidů dusíku o 75 % a pevných částic o 85 %. Ale tím ještě nekončíme. Volvo FE Hybrid je naše první vozidlo s paralelním hybridním pohonem. Při provozu v elektrickém režimu neprodukuje žádné emise. A i při zohlednění použití vznětového motoru lze omezit emise oxidu uhličitého až o 30 procent.


Přeprava s neutrální bilancí emisí oxidu uhličitého

Přeprava s neutrální bilancí emisí oxidu uhličitého

Vznětový motor ve vozidle Volvo FE Hybrid může využívat obnovitelné biopalivo. Tím se doprava stává z hlediska emisí CO2 zcela neutrální, což otevírá cestu k udržitelnému rozvoji dopravy.

Hudba ticha

Hudba ticha

Při akceleraci a volnoběhu se Volvo FE Hybrid vyznačuje až o 50 % nižší hladinou hluku. V elektrickém režimu je vozidlo Volvo FE Hybrid téměř zcela tiché. Díky tomu se ideálně hodí pro svoz odpadu a podobné městské práce, u nichž je snaha co nejméně rušit okolí.

Podle

Podle emisních norem

Emisní normy pro nákladní vozidla definují přípustné limity emisí výfukových plynů u nových vozidel prodávaných v členských zemích EU. Norma Euro 5 stanovuje, že vznětový motor nákladního vozidla může na každou kWh vypustit nejvýše 2 gramy oxidů dusíku (NOx) a 0,02 gramu pevných částic (PM). 7litrový motor vašeho vozidla Volvo FE Hybrid samozřejmě tyto normy splňuje.