Nové Volvo FH

Co jde dovnitř, musí ven

Výfukové plyny jsou tvořeny čtyřmi hlavními složkami, které škodí zdraví a životnímu prostředí: oxidy dusíku, pevné částice, uhlovodíky a oxid uhelnatý. Společnost Volvo Trucks se zaměřuje především na snižování emisí oxidů dusíku a pevných částic. Za posledních 20 let se nám podařilo u nových nákladních vozidel snížit tyto emise u o 75, resp. 85 procent. Ale tím ještě nekončíme.


Podle normy Euro 5

Podle normy Euro 6

Emisní normy pro nákladní vozidla definují přípustné limity emisí výfukových plynů u nových vozidel prodávaných v členských zemích EU. Aktuální norma Euro 6 začala platit 1. ledna 2014 a požadovala výrazné snížení zplodin oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM). 

SCR a AdBlue jako cesta k revolučnímu nákladnímu vozidlu

SCR a AdBlue jako cesta k revolučnímu nákladnímu vozidlu

V zájmu plnění standardů Euro 5 a později také Euro 6 se společnost Volvo rozhodla pro technologii selektivní katalytické redukce (SCR). Ta používá aditivum AdBlue, které je vstřikováno do výfukových plynů ještě před tím, než projdou katalyzátorem SCR, v němž se pak oxidy dusíku přeměňují na neškodný plynný dusík a vodní páru. Infrastruktura pro kapalinu AdBlue se neustále rozrůstá.