Nové Volvo FH

Zrozen k recyklaci

Přibližně třetina vašeho nového vozidla Volvo FH byla vyrobena za použití recyklovaného materiálu. A když se přiblíží konec životnosti vozidla, můžete se spolehnout, že se postaráme i o ty nejmenší díly a kousky. 90 procent nového vozidla Volvo FH lze recyklovat, přičemž veškeré plastové součásti vážící více než 50 gramů jsou označeny, aby je bylo možné snadno identifikovat.


Všechny barvy jsou ekologické

Všechny barvy jsou ekologické

Vnitřní i venkovní nástřiky nového vozidla Volvo FH, včetně ochranného povlaku rámu, jsou stoprocentně bezrozpouštědlové. Společnost Volvo Trucks zásadně používá práškové nástřiky a lakovací materiály na vodní bázi, jimiž nahrazuje toxičtější alternativy na bázi rozpouštědel.

Dokonalejší recyklace na celém světě

Dokonalejší recyklace na celém světě

V zájmu zdokonalení odpadového hospodářství v celosvětovém měřítku společnost Volvo Trucks vydala tzv. Provozní standard pro prodejce (DOS – Dealer Operator Standard). DOS obsahuje pokyny pro nakládání s odpady, které jsou závazné pro 660 prodejců a 1 550 servisních dílen Volvo Trucks na celém světě. Současně neustále organizujeme pro naše prodejce různé programy, jejichž cílem je prosazování ekologických postupů a přizpůsobování standardů Volvo Trucks změnám legislativy a předpisů v jednotlivých zemích.