Chcete efektivnějšího řidiče? Dejte mu dálkové ovládání!

Vzpomínáte si, jak jste museli kvůli přepínání kanálů vstávat a jít až k televizi? Zní to jako dávná historie, ale skutečnost je taková, že přesně ve stejné situaci se nachází řidič při nakládce. Až doposud. Díky bezdrátovému dálkovému ovládání si však může ušetřit spoustu nastupování a vystupování.

Stačí stisknout tlačítko a vozidlo se samo nastaví na výšku nakládací rampy. Otevírají se dveře přívěsu a nakládka začíná. Na displeji se přitom neustále zobrazují údaje o tom, zda je náklad rozmisťován rovnoměrně a zda není překročeno maximální zatížení nápravy. Jakmile máte naloženo, stačí zavřít dveře, naskočit do kabiny a odjet.

„Můžete se více přiblížit k nízkým předmětům.“

Nakládání konečky prstů

Dálkové ovládání ušetří čas bez ohledu na to, zda nakládku provádí řidič nebo někdo jiný. A jelikož se na displeji zobrazuje řada údajů indikátoru zátěže, snadno předejdete přetížení nebo nerovnoměrnému rozložení nákladu, aniž byste přitom museli neustále běhat do kabiny.

„S testováním prvních dálkových ovládání jsme řidiče oslovili před několika lety. Ohlas na prototypy byl velmi kladný, takže jsme pokračovali ve vývoji skutečného systému,“ vzpomíná Markus Olsson, který se na vývoji dálkového ovládání podílel. Pomocí dálkového ovladače je možné upravit výšku odpružení, naklonit vozidlo na jednu stranu, obsluhovat zadní hydraulickou plošinu, ovládat osvětlení nákladového prostoru, nastartovat či vypnout motor, zvýšit otáčky motoru i zamknout vozidlo.

„ Zkuste si to představit – nakládací rampa není rovná, ale vy jste přesto zvýšením či snížením odpružení na jednotlivých stranách vozidla schopni naklonit přívěs na jednu stranu tak, aby hrany navzájem lícovaly,“ vysvětluje Markus Olsson. „Jelikož lze zároveň odděleně nastavit také výšku předního a zadního odpružení, máte k dispozici velmi všestranný přívěs.“


Nakládání konečky prstů

Svoboda a efektivita

Dálkové ovládání je možné přepnout do třech různých režimů: nakládka, vybavení a výměnná nástavba. O tom, které funkce bude možné v jednotlivých režimech využívat, rozhoduje z větší části řidič.

– také nakládání si můžete usnadnit uložením nastavení. Řidič má k dispozici čtyři různé výšky, které lze vyvolat stisknutím jediného tlačítka. Tuto pomůcku ocení zejména řidiči, kteří se často vrací ke stejným nakládacím rampám.

Také výměna nástaveb je nyní jednodušší než kdy dříve. Místo dvou pevně stanovených pozic máte k dispozici tři, které si můžete upravit, jak uznáte za vhodné. Řidič si tedy může uložit tři výšky, které při připojování vyměnitelných nástaveb nejčastěji využívá. Tyto výšky pak lze vyvolat pouhým stisknutím tlačítka, aniž by bylo nutné nastavení neustále ručně kontrolovat.

„Tím, že si stoupnete mimo vozidlo a podíváte se na něj z boku, si v mnohém usnadníte práci. Jsem přesvědčen o tom, že i takovéto věc poskytne řidičům nedocenitelnou pomoc,“ říká Markus Olsson.


Lépe, rychleji a plynuleji

Další vylepšení nakládání představuje větší zdvih zavěšení zadních kol. Díky tomu může řidič snížit odpružení tahače tak, aby snáze zacouval pod přívěs. Zavěšení je navíc vybaveno zadním příčníkem, a tak se můžete k nízkým předmětům, jako například nakládacím rampám nebo obrubníkům, více přiblížit.

Řidič či přepravce si mohou indikátor zátěže sami kalibrovat. Potřebují k tomu jen váhu. Výsledkem je kratší doba strávená v servisní dílně a úspora nákladů. Kalibrace je prováděna z kabiny a do systému indikátoru zátěže lze uložit údaje až o 20 různých přívěsech.

Nové Volvo FH: Nakládání

9
Nakládání