Volvo FM MethaneDiesel

Stále nižší emise

Za posledních 20 let se společnosti Volvo Trucks podařilo u nových nákladních vozidel snížit emise oxidů dusíku o 75 % a pevných částic o 85 %. Ale tím ještě nekončíme. Volvo FM MethaneDiesel je jednou z našich hlasitých odpovědí na globální oteplování. Má potenciál výrazně snížit emise oxidu uhličitého.


Technologie omezující CO2

Technologie omezující CO2

Volvo FM MethaneDiesel může spalovat buď plyn, nebo naftu. Díky tomu představuje skutečný průlom v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého. Při použití bioplynu může oproti běžnému vznětovému motoru snížit emise CO2 až o 70 procent; při provozu na zemní plyn jsou emise nižší až o 10 procent.

Podle emisních norem

Podle emisních norem

Emisní normy pro nákladní vozidla definují přípustné limity emisí výfukových plynů u nových vozidel prodávaných v členských zemích EU. Norma Euro 5 stanovuje, že vznětový motor nákladního vozidla může na každou kWh vypustit nejvýše 2 gramy oxidů dusíku (NOx) a 0,02 gramu pevných částic (PM). Vznětový motor vašeho vozidla Volvo FM MethaneDiesel samozřejmě tyto normy splňuje.