Udvid din virksomhed uden at miste kapital

Her får du den fulde brugsret til lastvognen, mens vi ejer lastvognen i finansieringsperioden. Du har faste månedlige betalinger, hvilket gør det lettere at budgettere, ligesom der ikke er så store likviditetstræk som ved kontant betaling.

Fordele:

  • Forbedret likviditet  
  • Gunstige opsigelsesvilkår
  • Mulighed for at forlænge leasingkontrakten efter udløb af ordinær leasingperiode til en lavere leasingafgift
  • Månedlige leasingafgifter er fradragsberettigede
  • Leasingaktivet skal tages med som aktiv i balance

 

Hvis du ikke vælger at forlænge leasingkontrakten efter den ordinære finansieringsperiode er du forpligtet til at anvise en køber til lastvognen til den i kontrakten aftalte restværdi.