LKS - Sporassistent

Kør ikke af sporet

Der findes nu et automatisk system, der hjælper dig med at overvåge lastvognens position på vejen. Hvis du kommer for langt ud i vejkanten eller i den ene side af vognbanen, bliver du advaret ved hjælp af en lydsignal. Sporassistenten hjælper dig, når du bliver distraheret.

Sporassistenten er et hjælpesystem, der advarer chaufføren, hvis lastvognen utilsigtet begynder at køre ud ad sin vognbane. LKS anvendes hovedsageligt til langdistancekørsel, når lastvognen køres med en jævn hastighed i ensformige omgivelser.


 

De vigtigste dele af sporassistentsystemet er et kamera, en behandlingsenhed og en styreenhed. Kameraet filmer konstant vejafstribningerne. Oplysningerne videresendes til og behandles af styreenheden, der er tilsluttet for eksempel speedometeret, bremsesignalet og blinklygterne. Når en række kriterier, der viser, at lastvognen er ved at komme på afveje, er til stede, sender styreenheden et advarselssignal.

Sporassistenten aktiveres eller deaktiveres let med en knap på instrumentpanelet.