Alternatiivsed kütused

Nafta asendamiseks puudub üks kindel energiaallikas. Selle asemel oleme tunnistajaks suure hulga erinevate alternatiivsete kütuste ja toitesüsteemide arengule, mis kõik sobivad eri eesmärkideks. Volvo osaleb aktiivselt selles arenguprotsessis ja on otsustanud keskenduda peamiselt nendele alternatiividele, mis vastavad kõige karmimatele standarditele nii energiasäästlikkuse kui ka väikese keskkonnamõju osas alates toormaterjali ekstraheerimisest kuni tarbimiseni – nn „puuraugust rattani” lähenemine.
Tulevikukütused
Volvo Trucks on esimene veokitootja, kes teeb klientide seas laiaulatuslikke katseid biokütuse ja dimetüüleetriga. Samuti on Volvo esimene tootja, kes tõi välja metaangaasiga töötava diiselmootori, mis kasutab veidi diislit vaid süütamiseks ja müüdi valitud turgudel kuni 2013. aasta lõpuni. Veoki Euro 6 mootor on arendamisel ja jõuab müügilettidele 2015. aasta lõpuks.