Teie isiklik kütusenõustaja kõigest 20 euro eest kuus
– see on Kütusesäästuabi

Paljudes veoettevõtetes on võimalik säästa oluliselt kütust veokijuhtide koolitamisega, kuid selle säästu säilitamine aja jooksul on raske. Kütuse säästmiseks kuust kuusse on vaja pidevat tagasisidet ja nõustamist. See on nõudnud suuri investeeringuid kuni praeguseni. Kütusesäästuabi on uus tellimuspõhine teenus, mis ühendab kaasaegseimad vahendid ja ligipääsu kütusenõustajale. See tähendab, et ettevõte saab endale lubada regulaarset kütusenõustamist täpselt nii mitme veoki jaoks, kui vaja – ja säästab seeläbi püsivalt kütust.

Säästke kuni 5%

„Dynafleeti ja Volvo spetsiaalse kütusenõustaja kombinatsioon on täiuslik.“
„See võimaldab meil suunata oma jõupingutused sinna, kus on vaja saavutada optimaalne tulemus. Oleme avastanud, et kui üks meie meeskonna töötaja on sellele pühendunud, tagab see veokijuhtidele parima tagasiside ja optimaalsed tulemused. Usume, et kütusesäästuabiga saavutame olulisi majanduslikke ja keskkonnasäästlikke eeliseid.“

Gitle Sande on tegevdirektor Norra ettevõttes Magnus Nistad Transport üks esimesi kütusesäästuabi kasutavaid kliente.

KUIDAS SEE TÖÖTAB
Kui juhtidel on vajalikud kütusesäästlikud sõidutehnikad selged, siis peitub pikaajalise säästmise saladus süstemaatilises järelkontrollis. Siinkohal tuleb personaalse analüüsiga appi kütusenõustaja, kes koostab iga teenuse tellinud veoki kohta aruande. Selle jaoks peab ettevõtja määrama kütusekulu seire juhi: kellegi, kes vaataks üle kütusenõustajalt saadud aruanded ja edastaks tagasiside vastavatele veokijuhtidele. Kui ettevõtja jääb hätta, on täiendava toetuse saamiseks võimalik võtta ühendust aruanded koostanud Volvo eksperdiga.

Kütusesäästuabi teenus

MIS KUULUB KOMPLEKTI?
Kütusesäästuabi koosneb kolmest osast: kütusenõustaja, kütusekulu haldusvahendid ja kütusekulu halduse tugiteenus. Loomulikult on andmete kogumiseks vajalik Dynafleeti teenus „Kütus ja keskkond“.

Iga piisk loeb

KÜTUSENÕUSTAMINE TAGAB PÜSIVA KOKKUHOIU
Teenuse tuumaks on üksikute veokijuhtide näitajate pidev analüüs. Sõidutehnika jälgimisel (kiiruse kohandamine, mootori ja käikude kasutamine või vabakäiguga sõitmine) on võimalik määrata võrdlusalused ja tagada areng. Igal kuul edastatakse elektroonilise aruandena ekspertarvamus meetmete osas, mida iga veokijuht peab rakendama. Nii on võimalik kütusesäästuoskusi süstemaatiliselt õppida ja säilitada – tagades seeläbi ettevõtjale püsiva kütusesäästu. Kiireloomuliste küsimuste korral saab kütusenõustaja igal ajal saata teavituse kliendipoolsele kütusekulu seire juhile.

Kütusesäästuabi analüüs

Te hakkate saama kogu veokipargi ja gruppide ülevaateid, aga ka andmeid üksikute juhtide näitajate kohta. Peale korrigeerimist vajavate valdkondade kindlakstegemise vastab teie kütusenõustaja alati hea meelega küsimustele kütusesäästu kohta.


TÖÖVAHENDID JA TUGI KÜTUSEKULU SEIRE JUHILE
Kütusekulu seire juht saab esmast abi ja nõu kütusekulu haldusvahenditest. Seal on juhtnöörid veokijuhtide motiveerimiseks ja nendega töötamiseks ning eesmärkide seadmiseks ja nende saavutamiseks. Samuti sisaldab see malle ja tööriistu, mis aitavad visualiseerida tulemusi kõigile asjaosalistele. Ja kui uurimused paljastavad uusi kütuse säästmise põhimõtteid, jagatakse neidki haldusvahendites.

Kui kütusekulu seire juht vajab täiendavat abi, on võimalik kütusekulu halduse tugiteenuse kaudu saada lisaselgitusi ja vastuseid konkreetsetele küsimustele. Siinkohal on eriti kasulik rääkida kütusekulu analüüsinud ja nõu andnud Volvo eksperdiga.