Maailm turvalisemaks

Mõned käsitlevad ohutust kui juhtide enesekaitset hädaolukorras. See on siiski vaid asja üks külg.

Volvo veoautode ohutust katsetatakse - muidugi pidevalt ning pedantselt - meie laborites, katseradadel ja ka sellistel teedel, kus autosid tegelikult kasutatakse.

Kuid tõsiasi, et meil on õnnestunud alati jääda ohutustöö eesliinile, võlgneb tänu siiski mitte ainult eesrindlikele ohutusalastele uuendustele. Asi on selles, et meie ohutuskontseptsiooni arendus hõlmab ohutust laiemas kontekstis: see sisaldab ka isiklikke, perekondlikke ja ärilisi väärtushinnanguid.

Meie arvates puudutab ohutus inimesi - meid kõiki ja ka just teid. Nagu ütlesid juba meie firma asutajad: "Auto kannab inimesi, kuid ka seda juhivad inimesed. Ohutus peab olema kogu konstrueerimistöö peamiseks põhimõtteks."

Volvo veoauto projekteerimist alustades on meil ohutusega seoses kaks põhilist lähtepunkti - õnnetuste ennetamine ja vigastusvõimaluste vähendamine.