PPA infotunnid kommertssõidukite juhtidele

PPA alustas 2014 aastal infotundide korraldamist, mis suunatud eelkõige vedusid teostavatele ettevõtjatele ning autojuhtidele.

Tutvuge ka Infotunni Facebooki lehega: PPA Infotund

Tegemist on regulaarsete infotundidega, mis suunatud nii kommertssõiduki juhile kui ka vedajale ja logistikule. Kohtumiste eesmärk on ühtlustada valdkonna olulisemate siseriiklikke ja rahvusvaheliste normide tõlgendust, edastada uudiseid seaduse ja järelevalvevaldkonnast ning koguda tagasisidet normide vajalikkusest, toimimisest või mittetoimimisest.

Infotundi veab liiklusametnik Priit Tuuna.

Infotund on kõigile osalejatele tasuta.
Lisainfo: priit.tuuna@politsei.ee või jaanus.tents@politsei.ee