Volvo Trucks lühifaktid

Volvo Trucks
Volvo Trucks on maailma üks suurimaid raskeveokite tootjaid, mis pakub transpordilahenduste kogupakkumust üle 140 riigis. Kvaliteet ja kliendifookus on ettevõtte tegevuse alusteks.
Volvo tootmisstruktuur paikneb globaalselt 16 riigis. Enamus tootmismahust asub Rootsis, Belgias, Brasiilias ja USA's.
Volvo Trucks kasvav jaemüügi ja hooldusteenused on klientidele suunatud ning seda toetab 2300 hoolduspunktist koosneb teenindusvõrgustik. 2011. aasta detsembris töötas Volvo Trucks ettevõttes umbes 19 100 inimest üle maailma.
Loe veel: Ettevõte

Tooted ja teenused
Volvo Trucks toodete hulka  kuulub täisvalik raske- ja keskklassi veokeid. Enam kui 95% toodetud veoktiest on raskeveokid (üle 16 tonni). Ettevõtte pakkumus sisaldab ka mitmeid teenuseid, mis tagavad veoki maksimaalse tööaja, veokijuhi tootlikkuse ja ohutuse ning kütuseökonoomia. Teiste teenuste hulka kuuluvad finantseerimine, liising, kindlustus, IT lahendused ja logistikateenused.

Loe veel: Veokid

Tarned piirkonniti

Volvo Trucks on globaalne ettevõte.
Enamus toodetes müüakse Euroopas - umbes 40% kogumüügist.
Nõudlus Volvo Trucks veokite järgi on tugev. Aafrika, Lähis-Ida, Aasia, Põhja- ja Lõuna-Ameerika regioonide tarnemahud kasvavad. Ida-Euroopa tarned, kus suurimaks tarnepiirkonnaks on Venemaa, on eelmise aasta jooksul märgatava kasvu läbi teinud.

Tarned aastas

Volvo Trucks müüb veokeid enam kui 140 riigis.
Umbes 95% tarnitud veokitest on raskeveokid.

Loe müügi kohta veel äriteabe menüüst.

Volvo Grupp
Volvo Trucks kuulub Volvo Gruppi, mille tegevuste hulka kuuluvad lisaks ehitusmasinad, bussid, paadimootorid ning lennukimootorite komponendid ja hooldus.
Loe veel: Volvo Grupi koduleht.

Volvo Trucks ja ohutus
Ohutus on Volvo Trucks põhiväärtuste hulka kuulunud ettevõtte loomishetkest alates 1927. aastal. Volvo Trucks on juhtival kohal nii aktiivse kui ka passiivse ohutuse valdkonnas, tuues järjest välja uusi tehnoloogilisi lahendusi ja süsteeme, mis aitavad liiklusohutust suurendada. Volvo lahenduste hulka kuuluvad näiteks, kolmepunkti turvavöö, ABS pidurid, juhi valvsusabi süsteem ja tehases paigaldatavad alkolukud. 
Alates 1969 aastast on Volvo Trucks Accident Research Team (Volvo Trucks õnnetuste uurimise meeskond) uurinud õnnetusi, milles osalenud veok. Meeskond pakub tähtsat informatsiooni ettevõtte ohutusvaldkonna alase töö jaoks.
Loe veel: Ohutus

Volvo Trucks ja keskkond
Volvo Trucks töötab aktiivselt selle nimel, et vähendada oma tegevuste ja transpordi üldist keskkondlikku mõju. Olles kütuse-efektiivsete mootorite arendamises ja uurides näiteks hübriidtehnoloogiat, suunab ettevõte jätkusuutlike transpordilahenduste suunas.
Volvo Trucks pöörab tähelepanu ka oma tegevustele ja saavutatud on märgatav energia sääst. Belgias asuv Gendi tehas on juba CO2-neutraalne ja eesmärgiks on ka teised peamised tootmispunktid paari aasta jooksul sarnasele tasemele viia.
Loe veel: Keskkond

Globaalne tootja
Turuosad

Volvo Trucks omab globaalselt tugevat turuosa positsiooni.
Europe 29 sisaldab kõiki EU liikmesriike, lisaks Norra ja Šveits.
Loe turuosa kohta veel äriteabe menüüst.