Muutke oma veokipark efektiivsemaks.

Muutke oma veokipark efektiivsemaks.

Veokite jälgimine on lihtsam kui kunagi varem. Detailsed kaardid annavad teile oma vedude üle täieliku kontrolli. Juhi ja veoki andmed saab esitada otse kaardile kantuna, et anda veo kohta kiiret infot. Ja veose täpse asukoha teadmisest on kasu nii teile kui kliendile.

Asukoht reaalajas

Asukohad ja muud andmed

Pidevalt uuenevad andmed veoki kiiruse, juhi seisundi, eeldatava saabumisaja jms kohta võimaldavad vedude planeerijal alati olukorda täielikult kontrollida. Valitud marsruudi jälgimiseks on lihtne läbida kaardil tagasiulatuvalt kõik veoki asukohad.

Uue tööülesande omistamine

Uue tööülesande omistamine

Dynafleet annab ka ülevaate, milline veok on uue tööülesande jaoks sobivaim. Ühe nupuvajutusega saate automaatselt loendi kõigist veokitest, mis asuvad laadimiskohale kõige lähemal. Samal ajal määrab süsteem kindlaks, missugused juhid on võimelised oma töövahetuse jooksul sihtpunkti jõudma ja millised mitte.

"Positsioneerimine+"

"Positsioneerimine+" on "Positsioneerimise" lisandprogramm, mis annab teie veokite asukohad reaalajas minuti täpsusega. Funktsioon Geofence+ teavitab teid automaatselt, kui veok ületab valitud geograafilise tsooni või kaldub marsruudist kõrvale. Seega on teil lihtsam tegevusi juhtida, planeerida ja kohandada.

Teenus „Positsioneerimine“:
  • Näitab veoki asukoha tänava täpsusega.
  • Annab infot aegade, juhtide, kiiruse, veose ja veoki tüübi kohta.
  • Näitab automaatselt, milline teie veokitest on sobivaim uue tööülesande täitmiseks.
  • Funktsioon Geofence annab infot selle kohta, millal veok teatud geograafilisse piirkonda (nt terminali) siseneb.
  • Lihtsustab marsruudi planeerimist ja kiireima sihtkohta viiva marsruudi leidmist.
  • Navigeerimispunktid saab saata veokis olevale Volvo navigeerimissüsteemile.

Teenus „Positsioneerimine+“:
  • Veokite asukohta kaardil uuendatakse reaalajas iga minuti järel.
  • Funktsiooni Geofence+ abil saate veokitelt teateid riigipiiri ületamisest ning kasutaja määratud marsruudist või piirkonnast kõrvalekaldumisest.
  • Saate määrata, millistel ajavahemikel funktsioon Geofence+ on rakendatud ja saadab teateid.