Õhksignaal

Ohutu kasutamine, kuna nupp on rooliratta keskel. Kroomitud õhksignaalid teevad valju häält.