Lukustatavad täitekorgid

Vargusi ja sabotaaži saab vältida kütuse- ja õlipaagi lukustatavate kaante abil.