Euro 4 / Euro 5

Uued heitgaasidega seotud stiimulid

Kõik pärast 1. oktoobrit 2006 registreeritud sõidukid peavad vastama Euro 4 seadusandlusele. Euro 5 jõustus 1. oktoobril 2009.

Heitgaaside puhtuse Euronormid seavad kõikide sõidukitootjate ette ranged nõuded. Mootori heitgaaside puhtuse nõuete erinevus normides Euro 3 ja Euro 4 on märkimisväärne. Lämmastikoksiidide (NOx) emissiooni tuleb vähendada väärtuselt 5 g/kWh väärtuseni 3,5 g/kWh, see tähendab 30% langust. Tahkete osakeste sisaldus peab vähenema väärtuselt 0,1 g/kWh väärtuseni 0,02 g/kWh. See vastab vähenemisele vähemalt 80%.

Riiklikud stiimulid
Mitmed Euroopa riigid ergutavad juba vastavust Euro 4 ja Euro 5 standarditele selliste stiimulitega nagu madalad teemaksud (näiteks Saksamaal 10 senti/km 12 sendi asemel) või soodsamad amortisatsiooninormid vastavalt seadmestatud veokitele (näiteks Hollandis). Nimetatud tehnoloogia kasutuselevõtmist stimuleerivaid meetmeid on lähemal ajal oodata ka teistes Euroopa riikides. Üksikasjade täpsustamiseks võtke palun ühendust oma riigi vastavate ametiasutustega. Samuti võite pöörduda Volvo Trucks Euro 4 / Euro 5 kontaktisiku poole, et neist asjust täpsemat infot saada.

Kütusesäästlikkus
Tõhus põlemisprotsess Volvo Euro 4 ja Euro 5 kohastes mootorites kindlustab kõige kütusesäästlikuma lahenduse konkureerivate tehnoloogiate hulgas, mis iseenesest on nii majanduslik kui loodushoidlik eelis. Kuigi katalüüsreduktsiooni protsess nõuab lisandiks AdBlue nimelist vedelikku, siis praeguste AdBlue hinnahinnangute järgi üldine kasutuskulu võrreldes normile Euro 3 vastavusega ei tõuse.