AdBlue

AdBlue

Looduslik komponent meie keskkonnas
SCR tehnoloogia kasutab lisandit AdBlue, mida pritsitakse heitgaaside hulka enne kui need läbivad SCR katalüüsneutralisaatori. Katalüüsneutralisaatoris muundatakse lämmastikoksiid kahjutuks gaasiliseks lämmastikuks ja veeauruks - elementideks, mis on looduses loomulikul kujul olemas.

AdBlue aktiivset komponenti karbamiidi toodetakse looduslikust gaasist. Karbamiid on valge pulber, mida leidub ka looduses. See on stabiilne ja mittemürgine aine, mille säilitamisele ja transportimisele ei ole mingeid piiranguid.

Parem kasutatavus
Volvo teeb koostööd juhtivate õlisid ja keemilisi komponente tootvate firmadega, et töötada välja AdBlue jaotusvõrgu mõistlik lahendus. Turul on palju tarnijaid ja nad pakuvad terviklikku kanistrite süsteemi ja seadmeid, mis on juba tarnevalmis.

AdBlue infrastruktuuri lõpliku valmimiseni on Volvo müügiesinduste võrk võimeline pakkuma mugavat ja hinnasäästlikku süsteemi oma klientide varustamiseks AdBlue'ga. Palun võtta ühendust lähima müügiesindusega, et saada infot selle kohta, kus ja millal on AdBlue kätte saadav Teie piirkonnas.