Volvo FM MethaneDiesel

Pidevalt heitmeid vähendamas

Viimase 20 aastaga on Volvo Trucks suutnud vähendada lämmastikoksiidide ja osakeste heitmeid uutest veokitest vastavalt 75 ja 85 protsenti. Kuid me ei ole veel lõpetanud. Volvo FM MethaneDiesel on üks meie vastuseid globaalsele soojenemisele. See suudab süsinikdioksiidi heitmeid vähendada olulisel määral.


Süsinikdioksiidi vähendaja

Süsinikdioksiidi vähendaja

Volvo FM MethaneDiesel’i mootor võib töötada gaasi või diisliga ja see on tõeline läbimurre süsinikdioksiidi heitmete vähendamise valdkonnas. Võrreldes tavapärase diiselmootoriga võib see biogaasi kasutamisel vähendada CO2-heitmeid kuni 70% ja maagaasi kasutamisel kuni 10%.

Heitmenormidele vastav

Heitmenormidele vastav

Veokite heitgaasinormid määravad kindlaks ELi liikmesriikides müüdavate uute veokite heitgaaside lubatava taseme. Euro 5 standard tähendab, et veokite diiselmootor võib välja paisata maksimaalselt 2,0 grammi lämmastikoksiidi (NOX) kWh kohta ja 0,02 grammi tahkeid osakesi (PM) kWh kohta. Teie Volvo FM MethaneDiesel’i diiselmootor vastab nendele normidele.