Volvo FM-i kütus
Euro 6 ja kütusesäästulahendused

Euroopa heitmete vähendamise praeguses etapis teab enamik inimesi, et Euro 5 mootori seadistamine Euro 6 nõuetele tähendab tavaliselt märkimisväärset kütusekulu suurenemist. Asjaolu, et Volvo on selle väljakutsega toime tulnud kütusekulu olulise suurenemiseta, on suurepärane. Samas on uus Volvo FM saadaval kahe uue kütusesäästulahendusega, võimaldades klientidel täita Euro 6 nõudeid ja säästa kütust.

Astrid Drewsen

Astrid Drewsen on jõuülekande tootejuht, kes vastutab uute Euro 6 standardile vastavate D11 ja D13 mootorite eest. „Võrreldes nende Euro 5 eelkäijatega on uute jõuülekannete kütusesääst peaaegu samal tasemel, samas kui jõudlus ja juhitavus on samasugused. See kehtib kogu seeriale võimsusvahemikus 330 kuni 500 hobujõudu.”

Säästlikum ja mõistlikum

Uus Volvo FM täidab kõige karmimaid keskkonnanõudeid: lämmastikoksiidi heitmeid on vähendatud 80% ja tahkete osakeste heitmeid poole võrra. See on võimalik täiustatud selektiivse katalüütilise reduktsiooni tehnoloogia ja AdBlue tõhusama doseerimissüsteemi abil. Kõik uued veokid peavad vastama uutele emissiooninõuetele 2013. aasta 31. detsembrist.

Euro 6 mootor pealtvaates

Kütuse säästmine algusest peale – I-See’ga 

Uue Volvo FH-ga hiljuti kasutusele võetud kütusesäästutehnoloogia on astunud veel ühe sammu edasi. I-See säästab nüüd kuni 5 protsenti kütust – sõidu alustamise hetkest alates. Selleks kasutatakse tee topograafia teavet, mille abil hallatakse kiirust ja käiguvahetust maksimaalse kütusesäästlikkusega. Need andmed laaditakse automaatselt I-See andmebaasist.

Kütusesääst on peaaegu samal tasemel, jõudlus ja juhitavus on samasugused

„See teab täpselt, kuidas mäest või kallakust viimast võtta. Kuna eesoleva tee topograafia on olemas, saab I-See mootorile ja I-Shifti käigukastile öelda, mida kineetilise energia kasutamiseks teha tuleb. Sel moel jäljendab I-See hea juhi sõidumustreid,” selgitab I-See arendaja Anders Eriksson.

Juurdepääs kütusesäästupangale

I-See suudab salvestada ja üles laadida teekallakute andmeid. See tähendab, et kui sõidetakse teel, mida veel andmebaasis pole, kogub ja saadab see automaatselt info andmebaasi. Siis on tee andmed järgmisel korral olemas – ja ka teised I-See kasutajad saavad neid kasutada.

„Pärast turuletoomist peaksid põhimaanteed saama kaardistatud nädalate või päevade jooksul. Seejärel saab iga veok, millel on I-See, viivitamatult alustada kütuse säästmist,” ütleb Anders Eriksson.

Anders ErikssonKütusesäästuabi: jätkake pidevalt säästmist

Volvo veokijuhi täiendkoolituse programm õpetab kütusesäästlikke tehnikaid igal tasemel juhtide seas. Kuid et kütusesääst oleks püsiv, ei ole midagi paremat pidevast järelkontrollist ja isikliku nõustaja nõuannetest. Transpordilahenduste juht Jarkko Aine annab põgusa ülevaate uuest kütusesäästuabi teenusest.

„Praeguseni on vaid suurimad ettevõtted näinud isikliku kütusenõustaja eeliseid. Kuid see töötab veokil tellimusena – seega on see majanduslikult kasulik mistahes arvu veokite puhul. Pärast iga analüüsi esitatakse juhile aruanne vajalike meetmetega. Aruande koostanud kütusekulunõustajaga saab küsimuste tekkimisel ühendust võtta.”

Kütusesäästuabi aitab säästa kuni 5 protsenti kütust ning selle abil saab igakuise kütusekulu vähendamist jätkata.

Uurige lähemalt I-See eeliste kohta
Uurige lähemalt kütusesäästlikke Volvo mootoreid
Avastage meie kütusesäästuleping ja arvutage oma sääst

4
Kütus