Volvo FM-i väiksem kaal
Suurim kaotaja

Paljud veokid on viimase aastakümne jooksul kaalus juurde võtnud. Tänaseks on suur hulk sadulvedukeid jõudnud punkti, kus täiskoormaga veoki kogukaal võib ületada 18 tonni. Oleme olukorras, kus sadulveduki ühe ülekiloga kaob vastukaalu tõttu kolm kilo koormast.

Tänu Volvo kaalu optimeerimisprogrammile on standardne 4×2 FM sadulveduk kaotanud kaalu ja olukord on hea. Veel enam, kuna programm on kohandatud vastavalt iga veoki kasutusele, siis ei ole kaalukaotuse saavutamiseks tehtud ühtegi järeleandmist.

Kõik räägivad kaalutõusust

„Kaalukaotus vähendab muu hulgas ka kütusetarbimist, kuid reaalselt avaldab väiksem kaal suurimat mõju sadulvedukite koormale,” alustab üksusejuht Jonas Odermalm. Kaaluprogrammi käivitamisel mõeldi sellele kõigele. „Üks eesmärk oli kompenseerida Euro 6 nõuetele vastavusest tingitud kaalutõusu. Kuid asjad laabusid oodatust paremini: kõik teised räägivad kaalutõusust, aga meie kaotame 75 kilo.”

Kõik räägivad kaalutõusust, meie kaotame 75 kilo

Kus need lisakilod olid?

„Leidsime kaalu langetamise võimalusi mitmest kohast, näiteks mootori eesmistest kinnituspunktidest, raamilt endalt, ühelt- kahelt risttalalt ning kabiini tagumistest kinnituspunktidest. Need on väikesed täiustused – mõned kilod siit, mõned sealt. Eraldi võetuna ei tähenda need midagi, kuid kõiki kokku liites saame tulemuseks märkimisväärselt väiksema kaalunumbri.”

Jonas Odermalm selgitab, kuidas see on võimalik. Kaheks teguriks on täiustatud tootmisprotsessid ja parem kontroll üksikute osade materjalikvaliteedi üle. Nagu näiteks uued käändteljed integreeritud roolihoobadega.

Teadmistes peitub jõud

„Eelkõige oleme rakendanud oma arusaamu turusegmentidest. Teades täpselt, kuidas iga veokit juhitakse, saame me optimeerida konstrueerimisnõudeid vastavalt konkreetsele kasutusele.” Jonas Odermalm on joonistanud tahvlile võrgustiku, mis tundub sisaldavat kõiki mõeldavaid veokikasutusi. Kuid lihtsustatult öeldes pole mõtet teha maastikuolude teljekonfiguratsiooni veokile, mida hakatakse kasutama tasastel teedel.

Teisel pool lauda istuv kaugvedude ärijuht Christer Pehrsson lausub:„Kui saame arvutada iga üksiku osa täpse pinge ja koormuse, on üldkasutatav lahendus mõttetu. See muudab lihtsalt enamiku veokitest raskemaks kui vaja. Ning te teate, kuidas me suhtume ohutusse – me ei jäta midagi juhuse hooleks.”

Kes peaks seda lugema?

Volvo uurimused näitavad, et iga neljas klient on kaalutundlik. Või teisiti öeldes: nad peavad hoolikalt planeerima, et vältida maksimaalse lubatud koormuse ületamist (ja trahve). Loomulikult on kõigil ohtlike veoste, näiteks kütuse vedajatel täiendav põhjus hoida nimikoormusel silm peal.

Christer Pehrsson

Kuidas 75 kilost sai 225

Tulles tagasi haagise vastukaalu mõju juurde sadulveduki puhul – kui veoki kogukaal läheneb 18 tonnile, tähendab uue Volvo FM-i kaalukaotus koorma potentsiaali kolmekordset suurenemist. Mõningatel juhtudel tähendab see, et uue Volvo FM-i koorem on suurenenud 225 kilo võrra.

„Niisiis veokite puhul, mis võtavad Euro 6 nõuetele vastamiseks juurde umbes 150 kilo, võivad mõned kliendid oma õnnetuseks näha pea pooletonnist koorma vähenemist.” Samal ajal kui Jonas Odermalm omaenda sõnade üle imestunult mõtiskleb, võtab Christer Pehrsson nende olemuse kokku: „See näitab selle 75 kilo ebavajaliku rauaga ringisõitmist uues valguses.”

7
Väiksem kaal