The Volvo Way

The Volvo Way

Volvo Way kertoo, mitä edustamme ja haluamme saavuttaa. Se osoittaa, mihin suuntaan meidän tulisi mennä, jotta voimme kehittää liiketoimintaamme kohti kannattavaa kasvua. Volvo Way ohjaa meitä kunnioittamaan yksilöä sekä kannustaa vuorovaikutukseen. 
Uskomme, että jokaisella yksilöllä on kyky ja halu parantaa toimintaa. Jokaisella on vastuu omasta toiminnastaan. Esimiehillämme on vastuu varmistaa, että Volvo Wayn mukaisia käytäntöjä toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla.